Cognitieve automatisering: wat doen de EU en de lidstaten om de werknemers te beschermen?

Keywords:

Door het toenemende gebruik van artificiële intelligentie (AI) zijn banen en werkplekken onderhevig aan voortdurende veranderingen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, maar creëert ook problemen, en brengt eveneens voordelen en risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) met zich mee. De automatisering (of semi-automatisering) van cognitieve taken in het bijzonder leidt tot verschillende problemen in verband met het welzijn van de werknemers; deze problemen moeten door de beleidsmakers worden aangepakt.

In deze beleidsnota worden in eerste instantie de belangrijkste punten van de ‘Wet op de artificiële intelligentie’ van de Europese Commissie gepresenteerd, waarbij de nadruk wordt gelegd op het mensgerichte perspectief dat de EU hanteert wanneer het gaat om de invoering en regulering van AI-systemen. Ook worden in de nota de nationale initiatieven van Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zweden onderzocht met betrekking tot hun aanpak van de verspreiding van op AI gebaseerde systemen op de werkplek. Tegelijkertijd wordt gewezen op lacunes in hun sociaal beleid die in aanmerking moeten worden genomen.

De beleidsnota besluit met een aanbeveling voor grensoverschrijdende en wereldwijde samenwerking om gemeenschappelijke beleidslijnen en normen te ontwikkelen met betrekking tot AI en de gevolgen daarvan voor VGW.

Downloaden in: en | ro | sl |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp