Cognitieve automatisering: gevolgen, risico’s en mogelijkheden voor veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

Door het toenemende gebruik van artificiële intelligentie (AI)zijn banen en werktaken onderhevig aan voortdurende veranderingen. Hoewel op AI gebaseerde systemen op de werkplek veel voordelen bieden, wordt er steeds meer gediscussieerd over de invloed ervan op de gezondheid en veiligheid op het werk (VGW). Met name de automatisering (of semi-automatisering) van cognitieve taken leidt tot bezorgdheid over het psychosociale welzijn van de werknemers, die door de beleidsmakers moet worden aangepakt.

Deze beleidsnota schetst zowel de risico’s als de mogelijkheden die op AI gebaseerde systemen op de werkplek met zich meebrengen, waarbij de nadruk ligt op de impact op bepaalde banen en sectoren. Ook wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste risico’s die door beleidsmakers moeten worden aangepakt door te kijken naar het arbeidsrecht en de regelgeving inzake gegevensbescherming.

De beleidsnota sluit af met aanbevelingen om werknemers te beschermen door de VGW-gerelateerde risico’s die voortvloeien uit de automatisering van taken tot een minimum te beperken.

Downloaden in: bg | en | hr | mt | sl |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp