Land- en bosbouw: een sector met ernstige problemen op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

De land- en bosbouw is een van de gevaarlijkste werksectoren in Europa, onder meer vanwege de vele ongevallen met voertuigen, machines en vee. Ook blootstelling aan chemische bestrijdingsmiddelen, trillingen, lawaai en stress leveren veiligheids- en gezondheidsrisico’s op.

Zoals toegelicht in onze nieuwe beleidsnota, zijn de oplossingen niet eenvoudig. Nieuwe technologieën en de digitalisering van werkpraktijken zullen wel enige verbeteringen opleveren voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), maar brengen mogelijk ook weer nieuwe gevaren met zich mee. Om de uitdagingen op het gebied van VGW het hoofd te bieden adviseren wij in onze nota om risicobeoordelingen af te stemmen op de veranderende omstandigheden voor land- en bosbouwers vanwege de gevolgen van bijvoorbeeld klimaatverandering en trends op de arbeidsmarkt, en om onderrapportage van VGW-problemen in de sector aan te pakken.

Downloaden in: Me | bs | de | en | es | hr | lt | mk | ro | sk | sl | sq | sr | sv |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp