De toekomst van de land- en bosbouw: implicaties voor het beheren van de veiligheid en gezondheid van werknemers

Keywords:

Risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de Europese land- en bosbouw vormen een bedreiging voor de levensvatbaarheid van deze sector op de lange termijn. In deze publicatie wordt ingegaan op de uitdagingen op het gebied van VGW waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Er wordt gekeken naar nieuwe en opkomende mogelijkheden en risico’s die onder andere voortvloeien uit de opkomst van slimme landbouwtechnologie en de klimaatverandering, en naar de implicaties ervan voor VGW. In de publicatie wordt daarnaast aandacht besteed aan sociaaleconomische kwesties en de moeilijkheden waarmee de sector wordt geconfronteerd bij het beheren van VGW en het aanpassen aan maatschappelijke problemen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

De bevindingen benadrukken dat de vaak atypische arbeidspraktijken van de sector en het gebrek aan een transparante, solide rapportage over ongevallen en gezondheidsproblemen moeten worden aangepakt. Ten slotte worden verschillende aanbevelingen gedaan om de vastgestelde problemen aan te pakken en de duurzaamheid van de sector te waarborgen.

Downloaden in: Me | bs | en | mk | sq | sr |