Samenstelling van het uitvoerend comité van de raad van bestuur

Leden van het uitvoerend comité van EU-OSHA en belangenverklaring. Het uitvoerend comité werkt als een stuurgroep die toeziet op de werking van het Agentschap en vergadert vier keer per jaar. Het bestaat uit acht leden van de raad van bestuur.

Agenda en notulen van de recentste vergaderingen van het uitvoerend comité

2018

2017

2016

2015

Lid

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Vice-voorzitter
Ms Boel CALLERMO (Regeringsvertegenwoordiging), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Regeringsvertegenwoordiging), Vice-voorzitter
Ms Christa SCHWENG (Werkgeversvertegenwoordiging), Vice-voorzitter
Ms Jessie FERNANDES (Werkgeversvertegenwoordiging, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Werknemersvertegenwoordiging), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Werknemersvertegenwoordiging), Voorzitter
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Regeringsvertegenwoordiging)
Mr Kris DE MEESTER (Werkgeversvertegenwoordiging)
Mr Károly GYÖRGY (Werknemersvertegenwoordiging)

Plaatsvervanger

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Regeringsvertegenwoordiging)
Mr Rob TRIEMSTRA (Regeringsvertegenwoordiging)
Mr Yogindra SAMANT (Regeringsvertegenwoordiging)
Mr Eckhard METZE (Werkgeversvertegenwoordiging)
Mr Francois ENGELS (Werkgeversvertegenwoordiging)
Mr Georgi STOEV (Werkgeversvertegenwoordiging)
Mr Anthony CASARU (Werknemersvertegenwoordiging)