Muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen: identifikation og forebyggelse af risici for kvinder, vandrende arbejdstagere og LGBTI-personer

Keywords:

Europas arbejdsstyrke bliver stadig mere forskelligartet med en større deltagelse af specifikke grupper af arbejdstagere som kvinder, vandrende arbejdstagere og LGBTI-personer på arbejdsmarkedet.

Dette infoark fremhæver, at disse grupper i højere grad er udsat for særlige risici end andre arbejdstagere. Disse risici — der omfatter chikane, jobusikkerhed og lav løn — er forbundet med en øget sandsynlighed for udvikling af muskel- og skeletbesvær.

Inddragelse til køns- og mangfoldighedsspørgsmål i risikovurderingen er afgørende for sunde og produktive arbejdspladser. Infoarket indeholder eksempler på initiativer og virksomhedspraksis rettet mod at forebygge risici relateret til muskel- og skeletbesvær blandt disse grupper af arbejdstagere.

Download in: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |