Eksponering for biologiske agenser og hermed forbundne sundhedsproblemer inden for jordbrug

Keywords:

Dette diskussionspapir indeholder forskningsresultater, der bekræfter, at arbejdstagere inden for jordbrugssektoren, f.eks. landmænd, høstarbejdere og drivhusarbejdere, er i stor fare for at blive eksponeret for biologiske agenser på arbejdspladsen. Arbejdets karakter gør, at disse arbejdstagere regelmæssigt kommer i kontakt med en lang række forskellige agenser, hvilket resulterer i en høj forekomst af arbejdsrelaterede sygdomme i denne sektor.

Diskussionspapiret redegør for, hvilke sundhedsmæssige konsekvenser en sådan eksponering har, og hvilke arbejdstagere der er de mest sårbare, samt nye risici. Der gives eksempler på vellykkede politiktiltag, der allerede er vedtaget i Europa, og forslag til, hvordan de forebyggende tiltag kan forbedres.

 

 

Download in: bg | el | en | lt |