Werken met chronische aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Keywords:

Dit informatieblad legt in eenvoudige termen uit wat chronische reumatische aandoeningen en aandoeningen van het bewegingsapparaat zijn. Benadrukt wordt hoe belangrijk het is door aanpassingen aan de werkplek te waarborgen dat mensen met dergelijke aandoeningen kunnen blijven werken of kunnen terugkeren naar de werkplek. Dit geldt met name omdat deze aandoeningen door de vergrijzing van de beroepsbevolking vaker zullen voorkomen.

Ook wordt beschreven hoe werkgevers problemen in verband met deze aandoeningen kunnen overwinnen en er wordt gewezen op de noodzaak van preventieve maatregelen, doelmatige risicobeoordeling, een open dialoog en vroegtijdig ingrijpen.

Er worden praktische voorbeelden van eenvoudige aanpassingen op de werkplek gegeven, die nuttig zijn voor alle medewerkers.

Downloaden in: bg | cs | de | el | en | es | fr | it | pl | pt | sl |