Workers with mental disorders in a digitalized world: challenges, opportunities and needs

Werknemers met psychische aandoeningen in een digitale wereld: uitdagingen, kansen en behoeften

Keywords:

Het artikel geeft een overzicht van hoe werknemers met gediagnosticeerde en niet-gediagnosticeerde psychische aandoeningen op verschillende manieren omgaan met werk, technologie/digitalisering en relationele eisen. Openbaarmaking van een psychische aandoening op het werk is vaak moeilijk voor de werknemer omwille van stigma’s. Daarom moeten werkgevers een cultuurverandering stimuleren die vertrouwelijkheid en vertrouwen ondersteunt.

Bovendien had de COVID-19-pandemie een grote impact op de verspreiding van digitaal werk (vooral telewerk) en op de toename van psychische aandoeningen. In het artikel wordt de nadruk gelegd op de noodzaak van op maat gesneden benaderingen, vertrouwensopbouw en algemene erkenning die tot uiting komen door adequate ondersteuning op het gebied van regelgeving en organisatie. Het bevorderen van onderzoek op dit gebied wordt steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat in een veranderende arbeidswereld aan de behoeften van werknemers met psychische aandoeningen wordt voldaan.

Downloaden in: en