Enquête over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker

Keywords:

Met deze projectbeschrijving stellen wij een nieuwe en innovatieve enquête voor over de blootstelling van werknemers aan risicofactoren voor kanker in Europa. Op EU-niveau ontbreken nog steeds betrouwbare en vergelijkbare gegevens over de blootstelling aan risicofactoren voor kanker op het werk. De nieuwe enquête dient ertoe de bestaande leemten op te vullen in de beschikbare informatie over een van de grootste gezondheidsproblemen waarmee mensen in Europa op de werkplek worden geconfronteerd.

De enquête zal naar het voorbeeld van de Australische Workplace Exposures Study worden uitgevoerd met behulp van een webapplicatie om de blootstelling van werknemers op de werkplek te beoordelen aan de hand van hun taken. Het onderzoek zal van start gaan in een groep van zes lidstaten die in grote lijnen representatief is voor de EU (OccIDEAS).  De eerste resultaten hiervan worden verwacht voor 2023.

Downloaden in: de | en | es | fi | fr | hu |