Samenvatting Haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een computerondersteunde telefonische enquête om de blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen in de EU in te schatten

Keywords:

Blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek vergroot de kans op het krijgen van kanker, een van de belangrijkste redenen van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU. Betrouwbare gegevens over de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk zijn cruciaal voor de veiligheid en de gezondheid van Europese werknemers. Dit rapport geeft de bevindingen van een studie naar de vraag of het haalbaar is een enquête op te zetten, naar het voorbeeld van een geslaagde Australische enquête, waarmee van werknemers informatie wordt verkregen over dit soort blootstelling. Op basis van een algoritme zou het systeem worden gebruikt om de blootstelling binnen de EU te beoordelen op basis van de verzamelde gegevens.

Volgens de studie kan de Australische enquête worden aangepast voor gebruik in de EU, mits hiervoor voldoende tijd en geld wordt uitgetrokken. 

Downloaden in: en