Summary - Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: baten en uitdagingen

Keywords:

Hoe zinvol zijn ze? Bieden ze proactieve mogelijkheden? Net als bij andere innovaties moeten de voor- en nadelen van nieuwe monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) goed tegen elkaar worden afgewogen. In dit onderzoeksverslag wordt op basis van een diepgaande analyse van alle kansen en uitdagingen een werkdefinitie voorgesteld en wordt een onderscheid gemaakt tussen proactieve en reactieve VGW-monitoring.

Zowel de goed functionerende aspecten als werkpunten voor de toekomst worden op een rijtje gezet, en er worden inzichten geboden voor beleidsmakers, onderzoekers en bedrijven. Het verslag hamert tot slot op het belang van de participatie van werknemers en mensgericht ontwerp.

Downloaden in: en