Smart digital monitoring systems for occupational safety and health: workplace resources for design, implementation and use

Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: hulpmiddelen voor ontwerp, invoering en toepassing ervan op de werkplek

Keywords:

Bedrijven met een sterk op veiligheid en gezondheid gerichte werkcultuur komen gevaren sneller op het spoor en zijn meer geneigd om die aan te pakken. Er zijn nieuwe monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) die digitale technologieën gebruiken om risico’s in te schatten en schade te beperken. Maar de doeltreffende toepassing daarvan staat of valt met de verzamelde informatie.

In dit verslag wordt het belang van hulpmiddelen op de werkplek onderzocht – van informatie over het doel dat met nieuwe VGW-monitoringsystemen wordt nagestreefd tot instructies voor de invoering ervan en ergonomische richtsnoeren. Aan de hand van voorbeelden van beste praktijken wordt aangegeven hoe nieuwe VGW-monitoringsystemen met succes op de werkplek in gebruik kunnen worden genomen. 

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp