Slimme digitale monitoringsystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk: inclusie en diversiteit op de werkplek

Keywords:

Op de werkplek worden steeds vaker nieuwe technologieën, zoals wearables en gespecialiseerde smartphone-apps, toegepast op het werk. Naast het verbeteren van de veiligheid en gezondheid op het werk, kunnen digitale oplossingen voor VGW-monitoring ook worden gebruikt om inclusie en diversiteit op de werkplek te ondersteunen, door de integratie van een breed scala van groepen werknemers te versterken. Denk daarbij onder meer aan oudere werknemers, migranten met beperkte taalvaardigheden, zwangere vrouwen, neurodiverse werknemers en jongeren.

In deze beleidsnota wordt uiteengezet hoe dergelijke systemen beter kunnen inspelen op de behoeften van specifieke groepen werknemers om hun ongehinderde en veilige participatie te waarborgen. Opleiding, duidelijke en open communicatie en directe betrokkenheid van werknemers zijn essentieel voor de succesvolle implementatie van digitale VGW-monitoringinstrumenten op de werkplek.

Downloaden in: cs | el | en | fr | hu | nl | pt | sl |