Tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2) – Overzichtsverslag: Managing Safety and Health at Work

Keywords:

Dit verslag geeft een overzicht van de bevindingen van de tweede Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener-2), waarin respondenten werden ondervraagd over veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in het algemeen en over psychosociale risico’s in het bijzonder, de betrokkenheid van werknemers bij het VGW-beheer, en de voornaamste prikkels en belemmeringen om actie te ondernemen. De enquête is gericht op het bevorderen van een effectievere aanpak van gezondheid en veiligheid op het werk, en de gezondheid en het welzijn van werknemers. De enquête verschaft informatie die transnationale vergelijkingen mogelijk maakt en die relevant is voor de ontwikkeling en invoering van nieuw beleid op dit gebied.

Downloaden in: en