Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd: Finaal algemeen analyseverslag

Keywords:

Dit verslag is gebaseerd op de belangrijkste bevindingen van een door het Europees Parlement geïnitieerd en door EU-OSHA geleid driejarig proefproject over de problemen van een vergrijzende beroepsbevolking voor de veiligheid en gezondheid op het werk.

De bevindingen zijn gebaseerd op studies naar vergrijzing, VGW, revalidatie en terugkeer naar het werk; op een onderzoek naar de huidige beleidslijnen, programma’s en initiatieven voor duurzame arbeid, alsook op het gebied van revalidatie en terugkeer naar het werk, in de 28 lidstaten van de EU en de vier EVA-landen; en op een analyse van de stimulansen voor invoering van preventie- en gezondheidsbevorderende maatregelen op de werkplek ten behoeve van een vergrijzende beroepsbevolking.

In dit project werd ook getracht te achterhalen aan welke voorwaarden VGW-systemen moeten voldoen om rekening te kunnen houden met een vergrijzende beroepsbevolking en ervoor te zorgen dat iedereen tijdens zijn of haar arbeidsleven verzekerd is van een betere preventie.

Downloaden in: en