Preventie en beheer van gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij digitaal platformwerk: voorbeelden van initiatieven, praktijken en instrumenten

Keywords:

Bij digitaal platformwerk zijn er vaak minder voorzieningen voor veiligheid en gezondheid getroffen dan bij traditionele vormen van werk. Aangezien er in de EU inmiddels meer dan 500 digitale werkplatforms zijn, is er dringend behoefte aan doeltreffende bescherming van werknemers die via een platform online of op locatie werk verrichten.

In deze studie wordt ingegaan op belangrijke initiatieven op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die zijn ondernomen door verschillende actoren, zoals beleidsmakers, digitale platforms, de sociale partners en werknemers zelf, om de werkomstandigheden en het welzijn van platformwerkers te verbeteren. Voorts wordt een reeks beleidsaanbevelingen gebundeld en beschreven.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp