Hoe digitale technologie de wereld van het management opnieuw vormgeeft

Keywords:

Deze studie komt voort uit een samenwerking tussen EU-OSHA, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie en Eurofound. In de studie wordt beschreven hoe de digitalisering van de werkplek kan bijdragen tot de opkomst van gegevensgestuurd management, en hoe dit de organisatie van het werk en bepaalde aspecten van de werkkwaliteit, zoals gezondheid en veiligheid op het werk, kan beïnvloeden.

In het verslag zijn de bevindingen van de Esener-enquête opgenomen en wordt een aantal maatregelen voorgesteld die werkplekken kunnen invoeren om het mogelijk negatieve effect van gegevensgestuurd management op het welzijn van werknemers te beperken.

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp