Thuiswerken en preventieve maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk op Europese werkplekken: bewijs uit Esener-3

Keywords:

In dit verslag worden de belangrijkste kenmerken van thuiswerkers en bedrijven waar werknemers telewerken, in kaart gebracht. Ook wordt er gekeken naar enkele van de meest voorkomende preventiemaatregelen voor het tegengaan van de bijbehorende fysieke en psychosociale risico’s voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Het verslag is gebaseerd op gegevens uit de Esener-enquête van EU-OSHA, de arbeidskrachtenenquête van de Europese Unie en de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden 2015 van Eurofound.

De meest recente gegevens uit de enquête van vóór de pandemie zijn geanalyseerd om feiten en cijfers te verschaffen die nuttig zijn voor personen die verantwoordelijk zijn voor de planning en uitvoering van telewerkovereenkomsten na de pandemie, met bijzondere aandacht voor de preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

Downloaden in: en