Werken met ontsmette containers in havens: gezondheidsrisico's en preventiemaatregelen

Keywords:

In dit rapport worden de potentiële veiligheids- en gezondheidsrisico's beoordeeld die voortvloeien uit het havenwerk met containers die met bestrijdingsmiddelen zijn ontsmet.

De auteurs bespreken de internationale wetgeving en literatuur (wetenschappelijke publicaties alsook richtsnoeren en artikels), onderzoeken de risico’s voor de veiligheid en gezondheid op het werk en beschrijven praktische voorbeelden van preventieve maatregelen en strategieën. Hun conclusie is dat er nog grote hiaten zijn in onze kennis en preventiecultuur. Het probleem wordt ook vaak onderschat omdat de negatieve gevolgen voor de gezondheid niet naar behoren worden geregistreerd en ontsmette containers zelden van een correct label worden voorzien.

De auteurs raden aan prioriteit te geven aan maatregelen om het probleem onder controle te krijgen, zoals een risicobeoordeling vóór opening van de container, routinematige screening van containers bij aankomst in de haven en maatregelen tot handhaving van de regels voor het etiketteren van containers.

Downloaden in: bg | cs | de | el | en | es | hr | lt | sv |