De toekomst van werk in een virtuele omgeving en gezondheid en veiligheid op het werk

Keywords:

De toenemende verschuiving naar virtuele werkomgevingen is verder versneld door de COVID-19-pandemie, en zal zich naar verwachting voortzetten als de pandemie voorbij is. Samen met de technologische ontwikkelingen die de digitalisering van werk en werkplekken mogelijk maken, onderstreept de situatie de noodzaak om gerelateerde trends en uitdagingen niet uit het oog te verliezen.

Deze discussienota handelt over de toekomst van werk in een virtuele omgeving. Aan de orde komen het belang van contextuele kwesties, de verwachte gevolgen van de digitale transformatie en de implicaties en mogelijkheden voor gezondheid en veiligheid op het werk.

In de nota wordt dieper ingegaan op de belangrijkste overwegingen bij het voorkomen en beheren van risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk, en op de beleidsontwikkeling dienaangaande. Er wordt ook aandacht besteed aan de implicaties voor onderzoek en praktijk.

Downloaden in: cs | el | en | fr | hr | is | it | lt | pl | pt | ro |