Factsheet 55 - Grotere veiligheid en gezondheid in de bouw

Keywords:

In de hele EU groeit het inzicht dat de veiligheids- en gezondheidsnormen in de bouwsector verbeterd moeten worden. Jaarlijks sterven 1 300 werknemers als gevolg van een ongeval op het werk, raken 800 000 mensen gewond en worden velen ziek. Ongevallen en zwakke gezondheid veroorzaken veel leed onder alle betrokkenen, dat onmogelijk in cijfers kan worden uitgedrukt. De financiële verliezen zijn zeer groot. Niemand zou er nog van overtuigd moeten worden dat een zorgvuldig beheer van veiligheid, gezondheid en welzijn in de bouw de hoogste prioriteit verdient. De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk 2004 is gewijd aan de bouwsector. Het Agentschap heeft uit heel Europa voorbeelden verzameld van acties die de veiligheids- en gezondheidsnormen moeten verhogen. Dit rapport geeft de normen in de bouwsector weer, maar toont ook aan wat er met doeltreffende maatregelen kan worden bereikt om deze te verbeteren.

Downloaden in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl | sv |