Blootstelling aan biologische agentia en daarmee samenhangende gezondheidsproblemen in beroepen met dieren

Keywords:

In deze discussienota wordt nieuw onderzoek gepresenteerd dat bevestigt dat personen in beroepen met dieren – zoals veehouders, slachthuiswerknemers en dierenartsen – een verhoogd risico lopen te worden blootgesteld aan biologische agentia op het werk. In de discussienota wordt gekeken naar kwetsbare groepen en opkomende risico’s en worden aanbevelingen voor een betere preventie en voorbeelden van goede praktijken aangereikt.

De gepresenteerde bevindingen zijn gebaseerd op een literatuuronderzoek, gegevensverzameling en interviews en focusgroepen met deskundigen. Deze hadden plaats in het kader van een groot project ter vergroting van de kennis over en het bewustzijn van blootstelling aan biologische agentia op het werk en de risico’s die zij opleveren.  

Downloaden in: en | fi | hu | lt | lv |