Drones inspecteren werklocaties van exploitant gasinfrastructuur (ID16)

Keywords:

Cognitief niet-uitdagende taken die onder de categorie saai, vies en gevaarlijk werk vallen, zijn bijzonder geschikt voor automatisering.

Het geval van het Noorse gasinfrastructuurbedrijf toont de voordelen van de toepassing van op AI gebaseerde systemen voor het uitvoeren van taken die cognitief van aard kunnen zijn, maar voornamelijk fysieke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk hebben.

Drones die zijn uitgerust met AI-software ondersteunen de snellere en efficiëntere uitvoering van inspecties ter plaatse, zonder het risico op nadelige gevolgen door fysieke belasting of blootstelling aan ongunstige weers- en milieuomstandigheden. 

Downloaden in: en

Aanvullende publicaties over dit onderwerp