Digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk - Een onderzoeksprogramma van EU-OSHA

Keywords:

In deze brochure wordt een samenvatting gegeven van het werk van EU-OSHA met betrekking tot digitalisering en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) – met onder meer een verkenningsproject, een groots VGW-overzicht en een campagne voor een gezonde werkplek. Gekeken wordt naar het potentieel van digitalisering en hoe digitalisering het arbeidsleven en de veiligheid en gezondheid van werknemers beïnvloedt. Ook wordt gekeken naar de uitdagingen op het gebied van VGW en hoe deze kunnen worden aangepakt om de kansen die digitale technologieën bieden, zoals de verbetering van de arbeidsomstandigheden, zo goed mogelijk te benutten.

De digitalisering verandert de arbeidswereld in rap tempo. EU-OSHA wil met zijn onderzoeksprogramma beleidsmakers, onderzoekers en werkplaatsen voorzien van betrouwbare informatie over het potentiële effect ervan op veiligheid en gezondheid op het werk, zodat zij tijdige en doeltreffende maatregelen kunnen nemen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen.

Downloaden in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sv |

Aanvullende publicaties over dit onderwerp