Digitaalplatformwerk in de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening: gevolgen voor veiligheid en gezondheid op het werk

Keywords:

De sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening loopt van oudsher voorop als het gaat om dataficatie en digitalisering. De voortdurende technologische en maatschappelijke veranderingen, die door de COVID-19-pandemie in een stroomversnelling zijn geraakt, hebben niet alleen gevolgen voor de werkkrachten in deze sector, maar ook voor de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorgverlening.

In deze nota wordt feitenmateriaal aangedragen over de risico’s en mogelijkheden waarmee digitaalplatformwerk in de sector gepaard gaat vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). De gepresenteerde bevindingen zijn bedoeld om beleidsmakers en platforms te helpen de behoeften van het personeel aan te pakken en te beheren en om de gezondheidszorgstelsels in de hele EU te versterken.

Downloaden in: en