De ontwikkeling van dynamische risicobeoordeling en de implicaties daarvan voor gezondheid en veiligheid op het werk

Keywords:

Risicobeoordeling is van het grootste belang voor welzijn op het werk. Als belangrijk onderdeel van de Europese aanpak van gezondheid en veiligheid op het werk is risicobeoordeling vereist voor alle werkomgevingen in de lidstaten van de EU. Er zijn echter grote verschillen in de uitvoering daarvan in de lidstaten, en kleine en middelgrote ondernemingen hebben het in dit opzicht het moeilijkst.

In deze discussienota wordt gekeken naar de vooruitgang die momenteel in het bedrijfsleven wordt geboekt op het gebied van risicobeoordeling. Er wordt vooral aandacht besteed aan verschillende kwesties rondom ontwikkelingen op het gebied van dynamische risicobeoordeling.

Het onderwerp wordt belicht vanuit het perspectief van ondernemerschap en de sectoren waarin procesveiligheid voorop staat. Er worden vanuit beide perspectieven implicaties en belangrijke lessen gepresenteerd voor de toepassing van dynamische risicobeoordeling bij het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk.

Downloaden in: cs | el | en | es | fr | hu | it | lt | pt | sk |