COVID-19 en aandoeningen aan het bewegingsapparaat: een dubbele last of een dubbel risico voor arbeidsmigranten in Europa?

Keywords:

COVID-19 vormt een nieuw en opkomend werkgerelateerd gezondheidsrisico. In deze discussienota worden de onevenredige risico’s voor arbeidsmigranten verkend, die toch al tot de kwetsbaarste werknemers van Europa behoren.

Er wordt gekeken naar de banen met een bijzonder hoog risico van blootstelling aan COVID-19, alsook van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, een ander veel voorkomend werkgerelateerd risico.

Uit de bevindingen komt naar voren dat arbeidsmigranten oververtegenwoordigd zijn in banen met een hoog risico van blootstelling aan COVID-19, ook in combinatie met en/of aan andere risico’s in verband met aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Dit betekent dat COVID-19 de bestaande ongelijkheden onder arbeidsmigranten heeft verergerd.

De aanbevelingen in de nota behelzen een reeks maatregelen ter bescherming van de gezondheid en het welzijn van arbeidsmigranten, waaronder gerichte voorlichtingscampagnes, toegang tot gezondheidszorg en werkgelegenheidsondersteuning.

Downloaden in: bg | en | et | fr |