Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: een overzicht van definities, toepassingen en gevolgen

Keywords:

Op artificiële intelligentie (AI) gebaseerde instrumenten zorgen voor grote veranderingen op de werkplek. In deze beleidsnota worden deze veranderingen en de potentiële effecten daarvan voor werknemers onderzocht.

Ze bevat een definitie van AI-systemen voor werknemersbeheer, biedt een overzicht van de toepassingen van die systemen en beschrijft de risico’s en kansen ervan voor de veiligheid en de gezondheid voor de werknemers.

In de nota worden bevindingen gepresenteerd van een studie van EU-OSHA over AI-systemen voor werknemersbeheer en de gevolgen ervan voor VGW. De studie is gebaseerd op literatuuronderzoek, gesprekken met deskundigen, raadplegingen van de nationale focal points en een analyse van gegevens van de Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener 3).

Downloaden in: en | lt |