Artificiële intelligentie in het werknemersbeheer: wet- en regelgeving nu en in de toekomst

Keywords:

Op AI gebaseerde systemen voor werknemersbeheer kunnen negatieve gevolgen hebben voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers.

In deze beleidsnota wordt bekeken hoe bestaande en nieuw voorgestelde wet- en regelgeving inzake AI, gegevensbeheer en veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU en op nationaal niveau de mogelijke negatieve effecten van AI-systemen voor werknemersbeheer kan beperken.

Tevens bevat de nota aanbevelingen voor het verminderen van risico’s in verband met het ontwerp en de toepassing van AI-systemen voor werknemersbeheer. 

Downloaden in: en | sl |