Driedimensionaal printen: een nieuwe industriële revolutie
06/07/2017 Type: Discussienota's 13 pagina’s

Driedimensionaal printen: een nieuwe industriële revolutie

Keywords:Gevaarlijke stoffen, Opkomende risico's, ICT/digitalisation

Driedimensionaal printen is een vrij nieuwe sector. Er is nog niet veel bekend over de mogelijke gevolgen daarvan voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Deze deskundigenbeoordeling geeft een korte inleiding op 3D-printen en onderzoekt de daarmee verband houdende gevaren.

De lezer krijgt een beter inzicht in de problematiek en de noodzakelijke aanpassingen om van deze nieuwe sector een veilige en gezonde werkplek te maken.

Download in:EN | ES | FI | FR | HU | IT | LT | NL | PL | PT

Aanvullende publicaties over dit onderwerp