Driedimensionaal printen: een nieuwe industriële revolutie

Keywords:

Driedimensionaal printen is een vrij nieuwe sector. Er is nog niet veel bekend over de mogelijke gevolgen daarvan voor veiligheid en gezondheid op het werk.

Deze deskundigenbeoordeling geeft een korte inleiding op 3D-printen en onderzoekt de daarmee verband houdende gevaren.

De lezer krijgt een beter inzicht in de problematiek en de noodzakelijke aanpassingen om van deze nieuwe sector een veilige en gezonde werkplek te maken.

Downloaden in: en | es | fi | fr | hu | it | lt | nl | pl | pt |