Campagne 2014-2015: Gezond werk is werk zonder stress!

De campagne Gezond werk is werk zonder stress! (2014-2015) heeft drie hoofddoelstellingen: (1) mensen bewustmaken van werkgerelateerde stress en psychosociale risico's, en verbetering van onze kennis over die onderwerpen, (2) richtsnoeren, ondersteuning en praktische hulpmiddelen aanreiken voor het beheersen van de risico's, en (3) de positieve effecten die beheersing van de psychosociale risico's heeft op werknemers en ondernemingen, onder de aandacht brengen.

Psychosociale risico's kunnen op dezelfde stelselmatige manier worden beoordeeld en aangepakt als 'traditionele' risico's op het werk. Dat is de boodschap van de campagne voor een gezonde werkplek 2014-2015.

Grondgedachte

Waarom is deze campagne zo belangrijk?

Er bestaan veel misverstanden over de psychosociale risico's op de werkvloer en geestelijke gezondheidsproblemen worden vaak gestigmatiseerd. Enquêtes wijzen erop dat veel werkgevers de psychosociale risico's moeilijker beheersbaar vinden dan de 'traditionele’ risico's op de werkplek. Sommigen vinden de geestelijke gezondheid van hun werknemers een te gevoelig onderwerp om aan te kaarten of vinden dat ze niet beschikken over de nodige expertise.

Deze campagne probeert de kloof tussen misverstanden en de werkelijkheid te overbruggen via voorlichting en praktische ondersteuning.

Campagne-evenementen

  • Start van de campagne: 7 april 2014
  • Europese weken voor gezondheid en veiligheid op het werk, oktober 2014 en 2015
  • Uitreikingsceremonie van de awards voor goede praktijken, 27 april 2015
  • Top over gezonde werkplekken, 3 en 4 november 2015

Tijdens de campagne worden naast deze evenementen tal van kleinere workshops, seminars en netwerkactiviteiten georganiseerd.

Wie kunnen deelnemen? Hoe kunt u meedoen?

De campagnes voor een gezonde werkplek staan open voor alle personen en organisaties, en EU-OSHA moedigt iedereen aan om mee te doen, op welke manier dan ook.

U kunt bijvoorbeeld deelnemen door:

Praktische hulp

EU-OSHA heeft een schat aan materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van de campagne. Al het materiaal is beschikbaar op de speciale campagnewebsite:

Share this on: