De campagne 2018-2019 voor een gezonde werkplek: ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’

Image
Future Healthy Workplaces Campaigns

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen komt op Europese arbeidsplaatsen veel meer voor dan mensen denken. Gevaarlijke stoffen op het werk kunnen diverse gezondheidsproblemen en ziekten veroorzaken en risico's voor de veiligheid meebrengen. De campagne 2018-2019 is bedoeld om mensen bewuster te maken van de risico's van gevaarlijke stoffen op de werkvloer en een risicopreventiecultuur te bevorderen.

Campagnedoelstellingen

 • Bewustwording creëren over het belang van risicopreventie in verband met gevaarlijke stoffen, waarbij we algemene misvattingen de wereld uit willen helpen.
 • Het uitvoeren van risicobeoordelingen stimuleren door informatie te geven over praktische hulpmiddelen en kansen te scheppen voor het uitwisselen van goede praktijken, met name gericht op:
  • de uitbanning of vervanging van gevaarlijke stoffen op de werkplek,
  • de hiërarchie van preventieve maatregelen (d.w.z. het volgen van de in wetgeving geschetste hiërarchie zodat altijd wordt gekozen voor de doeltreffendste maatregel).
 • Bewustwording versterken ten aanzien van risico's die samenhangen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk , door de uitwisseling van goede praktijken te ondersteunen; EU-OSHA heeft de overeenkomst voor de Europese routekaart voor kankerverwekkende stoffen ondertekend.
 • Focussen op groepen werknemers met bijzondere behoeften en een hoger risico door specifiek op hen toegesneden informatie te verschaffen en goede voorbeelden uit de praktijk te geven. Er kan sprake zijn van verhoogd risico doordat de werknemers onervaren zijn, onvoldoende kennis hebben, fysiek kwetsbaarder zijn, vaak van baan veranderen of werkzaam zijn in sectoren waar weinig bewustzijn van de kwestie is, of vanwege een hogere of andere fysiologische gevoeligheid (denk bijvoorbeeld aan jonge stagiairs, of verschillen tussen mannen en vrouwen).
 • De kennis versterken over het rechtskader waarin inmiddels is voorzien om werknemers te beschermen, en beleidsontwikkelingen onder de aandacht brengen.

Achtergrond

Hoewel er al heel wat wetgeving bestaat om werknemers tegen gevaarlijke stoffen te beschermen, blijven deze stoffen voor grote veiligheids- en gezondheidsrisico's zorgen op de werkvloer. Veel mensen in de Europese Unie worden op het werk blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Bovendien worden de gevaren mogelijk niet terdege aangepakt doordat ze vaak niet zichtbaar zijn of niet goed worden begrepen. Het gevaar kan bijvoorbeeld ontstaan door uitwasemingen of stof, of de blootstelling kan per ongeluk gebeuren. Vaak wordt pas iets ondernomen als het te laat is.

Door samen te werken kunnen leidinggevenden en werknemers een sterke risicopreventiecultuur tot stand brengen waarin stelselmatig getracht wordt dergelijke stoffen te vervangen als onderdeel van de preventie en bescherming. Een volledige risicobeoordeling is een fundamentele stap in dat proces.

Campagne-evenementen

Enkele belangrijke data in de campagne:

 • EU-partnerschapsbijeenkomst: maart 2018
 • Aanvang van de campagne en startschot voor de awards voor goede praktijken: april 2018
 • Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk: oktober 2018
 • Filmprijs ‘Een gezonde werkplek’: november 2018
 • Event voor de uitwisseling van goede praktijken: tweede kwartaal 2019
 • Europese week voor veiligheid en gezondheid op het werk: oktober 2019
 • Filmprijs ‘Een gezonde werkplek’: november 2019
 • Topbijeenkomst ‘Een gezonde werkplek’ en uitreikingsceremonie van de awards voor goede praktijken: november 2019

Wie kan deelnemen? Hoe kunt u meedoen?

Iedereen die geïnteresseerd is in veiligheid en gezondheid op het werk, is van harte welkom om deel te nemen. In het bijzonder moedigen wij de volgende groepen aan om mee hun schouders onder de campagne te zetten:

 • focal points van EU-OSHA en hun nationale netwerken;
 • sociale partners (Europese en nationale);
 • sectorbrede commissies voor sociaal overleg;
 • beleidsmakers (Europese en nationale);
 • grote ondernemingen, sectorale federaties en MKB/KMO-verenigingen;
 • Europese instellingen en hun netwerken (Enterprise Europe Network);
 • Europese niet-gouvernementele organisaties;
 • beroepsbeoefenaren en beroepsverenigingen op het gebied van VGW;
 • de VGW-onderzoeksgemeenschap;
 • arbeidsinspecties en verenigingen van arbeidsinspecties;
 • de media.

U kunt op allerlei manieren meedoen. Zo kunnen u of uw organisatie:

 • helpen bij de bewustmaking door de campagnematerialen te verspreiden;
 • evenementen en activiteiten organiseren;
 • de praktische tools gebruiken en promoten;
 • officiële campagnepartner worden;
 • de campagnewebsite bezoeken en de campagnehashtag #EUhealthyworkplaces volgen op sociale media (Facebook, Twitter en LinkedIn).

Praktische hulp

Op de campagnewebsite (www.healthy-workplaces.eu) vindt u een ruim aanbod aan campagnemateriaal, zoals:

 • een uitvoerige campagnegids;
 • een reeks informatiebladen over belangrijke onderwerpen;
 • een praktische e-tool als leidraad bij het beheer van gevaarlijke stoffen op het werk;
 • een databank met casestudies, tools en ander materiaal ter bevordering van goede praktijken;
 • presentaties, affiches, brochures en infographics die kunnen worden gebruikt om de campagne te promoten;
 • de campagnetoolkit om u bij uw campagneactiviteiten te ondersteunen;
 • een databank van audiovisueel materiaal ter bewustmaking en tekenfilmpjes met Napo;
 • nuttige links.