You are here

Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

Over de campagne voor een gezonde werkplek

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk voert twee jaar durende campagnes voor een gezonde werkplek, die worden ondersteund door de EU-instellingen en de Europese sociale partners en op nationaal niveau worden gecoördineerd door zijn netwerk van focal points.

De huidige campagne voor een gezonde werkplek 2016-2017 "Gezond werk, voor alle leeftijden" bevordert duurzaam werk en gezond ouder worden. De campagne benadrukt het belang van risicopreventie gedurende het gehele arbeidsleven, vraagt aandacht voor de aanpassing van het werk aan individuele capaciteiten, assisteert werkgevers en werknemers met informatie en hulpmiddelen voor het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking en vergemakkelijkt de uitwisseling van goede praktijken op dit gebied.

Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek zijn een belangrijk onderdeel van elke campagne. EU-OSHA organiseert de wedstrijd in samenwerking met de lidstaten en de voorzitterschappen van de Raad van de EU, als erkenning voor uitmuntende en innovatieve bijdragen aan veiligheid en gezondheid op het werk. De awards voor goede praktijken dienen ook als platform voor het delen en het bevorderen van goede praktijken in Europa.

Met de awards voor goede praktijken van de campagne 2016-2017 "Gezond werk, voor alle leeftijden" wordt de aandacht gevestigd op belangrijke voorbeelden van organisaties die zich actief inzetten voor het beheer van veiligheid en gezondheid op het werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking.

De awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016-2017 vormen een erkenning voor bedrijven en organisaties die uitmuntende en innoverende methoden aan de dag gelegd hebben voor het promoten van duurzaam werk in het kader van een vergrijzende beroepsbevolking, een holistische visie op VGW-beheer hebben, risicopreventie en gezondheidsbevordering beschouwen vanuit een levensloopperspectief om gezond ouder worden op het werk te waarborgen.

EU-OSHA heeft 42 inzendingen ontvangen uit 23 landen. Hiervan kwamen vijf inzendingen van officiële campagnepartners. De inzendingen werden ingediend door een groot aantal organisaties van verschillende omvang en uit verschillende sectoren.

Ze werden beoordeeld door een tripartiete Europese jury bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese sociale partners, de Europese Commissie, de Maltese arbodienst en EU-OSHA. De voorzitter van de jury was Prof. Stephen Bevan van het Institute for Employment Studies (IES). Negen inzendingen werden beloond door de jury en nog eens negen kregen een eervolle vermelding, waaronder inzendingen van de officiële campagnepartners.

Alle prijswinnaars en eervolle vermeldingen worden gepresenteerd in de brochure Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek 2016–2017