You are here

Persberichten

25/06/2019 - 01:15

Het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) is blij met de uitvoering van zijn project Online interactive Risk Assessment (OiRA – interactieve online-risicobeoordeling) bij de multinationale autofabrikant Daimler. De Duitse afdeling Veiligheid en Gezondheid van dit bedrijf heeft op basis van OiRA een eigen tool ontwikkeld die is toegesneden op de beoordeling van het risico op de werkplek binnen het bedrijf.

05/06/2019 - 12:00

EU-OSHA organiseert op 5 juni in Bilbaoeen evenement voor het vieren van 25 jaar samenwerken aan een veilig en gezond Europa. Het evenement biedt de mogelijkheid om alle personen die in de afgelopen 25 jaar met het agentschap hebben gewerkt, te bedanken en om zijn vele opmerkelijke prestaties onder de aandacht te brengen.

14/12/2018 - 01:30

In een nieuw verslag worden de bevindingen beschreven van een groot project waarin het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) deskundigen en beleidsmakers uit heel Europa samenbracht om de waarschuwings- en sentinelbenaderingen voor de vroegtijdige opsporing van nieuwe risico’s en werkgerelateerde ziekten te onderzoeken en te bespreken.

29/11/2018 - 01:45

EU-OSHA publiceert in een nieuw verslag de bevindingen van een groot, tweejarig project dat de effecten van digitalisering op veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) in de EU moet voorspellen. De eindresultaten van dit verkenningsproject tonen ontwikkelingen in ICT-technologieën, de mogelijke effecten daarvan op de aard en de organisatie van het werk en de hiermee gepaard gaande problemen en kansen voor VGW.

06/11/2018 - 01:30

De winnaar van de prijs die wordt uitgereikt voor de beste film over het thema werk, is  Marina  van Julia Roesler uit Duitsland. 

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) steunt de filmprijs 'Gezonde werkplek’, die wordt uitgereikt op DOK Leipzig, het Internationaal Filmfestival van Leipzig voor documentaires en animatiefilms.

22/10/2018 - 01:45

Ieder jaar organiseren het Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn partners bewustmakingsevenementen in heel de EU en daarbuiten om de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk kracht bij te zetten. Het thema van dit jaar, dat centraal staat tijdens de boeiende reeks activiteiten die plaatsvinden van 22 t/m 26 oktober, is het beheer van gevaarlijke stoffen op de werkplek.

26/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) maakt de officiële campagne- en mediapartners bekend die zich hebben aangesloten bij de pan-Europese campagne 2018-2019 voor veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) - "Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan". De steun van deze partners is van doorslaggevend belang voor het succes van de campagne, en de partners op hun beurt kunnen profiteren van een scala van kansen en voordelen.

19/06/2018 - 01:30

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) is op 19 juni gastheer van een conferentie op hoog niveau in Brussel waar onderzocht wordt hoe veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) bij kleine ondernemingen in Europa verbeterd kan worden. De bijeenkomst borduurt voort op de bevindingen van het EU-OSHA-project dat VGW bij kleine en micro-ondernemingen onderzoekt, en valt samen met het verschijnen van het eindverslag over het project.

Pages