You are here

Napo – sikkerhed med et smil

Napo — safety with a smile

Napo er en typisk arbejdstager i enhver industri eller sektor. Han er ofte eksponeret for almindelige risici og risikosituationer på arbejdspladsen. Han er imidlertid aktivt involveret i at identificere risici og finde praktiske løsninger.

Napo er nu blevet den vigtigste ambassadør for EU-OSHA's kampagner for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og mange af hans film har forbindelse til eller støtter disse kampagner. Han er også til stede i egen person ved vigtige arrangementer som led i kampagner.

Napos film

Sammen med sine arbejdskammerater optræder Napo i en række stumfilm, så mennesker uanset baggrund, kultur og alder kan forstå og identificere sig med ham. Filmene dækker en bred vifte af arbejdsmiljøemner, f.eks.:

Nye film vises regelmæssigt, i takt med at der identificeres nye emner. Filmene produceres af Napo-konsortiet, der består af en lille gruppe af europæiske arbejdsmiljøorganisationer og EU-OSHA.

Napo for lærere

Napo bidrager også til at introducere arbejdsmiljøspørgsmål for børn i underskolen. EU-OSHA, der støttes af Napo-konsortiet, har udtænkt etværktøjssæt til brug for undervisere arbejdsmiljøområdet. Der tilbydes studiepakker indeholdende:

  • nøglebudskaber og læringsmål
  • idéer til aktiviteter og onlineressourcer
  • prøve på 45 minutters lektionsplaner.

Efter en vellykket pilotordning udvikles og formidles disse lektioner nu til hele Europa

iNapo

En iNapo-app, der er udviklet af et af medlemmerne af Napo-konsortiet, INAIL, er nu klar til at blive downloadet og gør det nemmere at få adgang til Napo-filmene på rejser.

Napo-konsortiet

Napo-filmene tilhører Via Storia, produktionsselskabet med base i Strasbourg, Frankrig, og Napo-konsortiet, der finansierer og producerer filmene på vegne af en lille gruppe af europæiske arbejdsmiljøorganisationer: AUVA (Østrig), DGUV (Tyskland), HSE (Det Forenede Kongerige), INAIL (Italien), INRS (Frankrig), SUVA (Schweiz) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Derudover har EU-OSHA en aftale med DGUV (på vegne af konsortiet) om at reproducere og levere eksemplarer af Napo-filmene til de nationale kontaktpunkter i alle EU-medlemsstater, kandidatlande og EFTA-lande.