Sammendrag Overvågning og kontrol af fjernarbejdere: Konsekvenser for arbejdsmiljøet

Keywords:

Dette oplæg undersøger de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af indførelsen af systemer for (digital) overvågning og kontrol af fjernarbejdere og ser også på forskellene mellem arbejdstagere på stedet og fjernarbejdere. Resultaterne afslører, at selvom sådanne systemer kan øge psykosociale risici og negative sundhedsvirkninger, har implementering af forebyggende arbejdsmiljøforanstaltninger en positiv effekt, når det kommer til at reducere disse risici og begrænse sundhedsvirkningerne.

Denne viden er afgørende for at kunne udvide arbejdsmiljøbeskyttelsen til denne nye kategori af arbejdstagere, der udfører forskellige slags opgaver uden for arbejdsgiverens lokaler.

Download in: en