Sammendrag – Biologiske agenser og arbejdsrelaterede sygdomme: resultaterne af en litteraturgennemgang, en rundspørge blandt eksperter og en analyse af overvågningssystemer

Keywords:

Denne rapport er en del af et større projekt, der har til formål at imødegå de risici, der er forbundet med biologiske agenser på arbejdspladsen. Formålet med projektet er at øge bevidstheden om eksponeringer for disse farer på arbejdspladsen, give mere information om de relaterede sundhedsproblemer og støtte bestræbelserne på at forebygge dem.

Rapporten indeholder resultaterne af en gennemgang af faglitteraturen, en rundspørge blandt eksperter og en analyse af udvalgte systemer, der anvendes af Den Europæiske Unions medlemsstater til at overvåge sygdomme og eksponeringer. Den rummer en vurdering af den eksisterende viden om emnet, herunder om nye risici og risici i fremvækst, en bestemmelse af datamangler og anbefalinger til forbedring af overvågningen og forebyggelsen af disse omfattende, men næsten ukendte risici.

Download in: en