"Safer and healthier work at any age": Analyserapport om god praksis på arbejdspladsen og virksomhedernes behov for støtte

Keywords:

I denne rapport om undersøges arbejdspladsstrategier gennemført af 36 virksomheder, af forskellig størrelse og inden for forskellige sektorer, med henblik på at tage udfordringerne i tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke op. Rapporten ser på, hvordan de ældre arbejdstagere kan forblive på arbejdspladsen længere, eller hvordan sundheden og velfærden for alle arbejdstagere uanset alder kan forbedres. Motivationen og drivkraften bag politikkerne og praksis drøftes sammen med succesfaktorerne i tilknytning til gennemførelsen og udfordringerne i forbindelse hermed. I casestudier påvises det, at små virksomheder og mikrovirksomheder støder på særlige problemer med gennemførelsen af sådan en praksis. I rapporten fremlægges der forslag til, hvilken type støtte virksomhederne kan have brug for, og anbefalinger til nyttige tiltag i den fremtidige indsats.

Download in: en | es |