Arbejdsvilkår for personer med kronisk muskel- og skeletbesvær — rådgivning om god praksis

Keywords:

Med denne rapport sættes der fokus på vilkårene for arbejdstagere med kronisk muskel- og skeletbesvær. Samtidig gøres der klart rede for fordelene ved at arbejdstagere med kroniske lidelser kan forblive på arbejdsmarkedet.

Rapporten belyser, hvor vigtigt der er, at skabe rummelige arbejdspladser, og hvilke principper der bør ligge til grund for håndteringen af kronisk muskel- og skeletbesvær. Vigtige i den sammenhæng er forebyggelse, tidlig indsats og effektiv participatorisk rehabilitering og planlægning af tilbagevenden til arbejdspladsen.

Der gives eksempler på god praksis, hvor der med forskellige finjusteringer på arbejdspladsen kan tages hensyn til personer med muskel- og skeletbesvær — fra at tilbyde flextid til at anskaffe de rette værktøjer og det rette ergonomiske udstyr. Denne omfattende praktiske rådgivning suppleres af bredere anbefalinger til beslutningstagerne.

 

Download in: en