Muskel- og knoglesundhed inden for frisørfaget

Keywords:

Denne artikel indgår i en serie oplæg med fokus på sektorer med en høj forekomst af muskel- og knoglelidelser. Den opsummerer resultaterne af en gennemgang, der indgik i ergoHair-projektet om fremme af et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for frisørbranchen.

På grundlag af den tilgængelige dokumentation fastslås det i artiklen, at en række specifikke opgaver og aspekter knyttet til faget gør, at frisører har en betydelig risiko for at udvikle muskel- og knoglelidelser. Enkelte må forlade faget tidligt på grund af de negative følger, som jobbet har for deres helbred. Forfatterne foreslår tiltag, som kan reducere risikoen for, at frisører udvikler muskel- og knoglelidelser, samt fremtidige arbejdsområder.

Download in: en