Verslagen van lezingen

Workshop ‘Workplace risks affecting reproduction’ (voortplantingsrisico's verbonden aan het werk)

Op 15 en 16 januari 2014 organiseerde het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) in samenwerking met het Franse nationale agentschap voor voedselveiligheid, milieu en veiligheid en gezondheid op het werk (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail – ANSES) de workshop ‘Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action’ (voortplantingsrisico's verbonden aan het werk: van kennis naar maatregelen) in het gebouw van het ANSES in Parijs. De ongeveer zestig deelnemers waren afkomstig uit verschillende lidstaten. Op het werk doen zich uiteenlopende voortplantingsrisico's voor, die niet alleen worden veroorzaakt door chemische stoffen, maar ook door fysische, biologische, ergonomische en andere factoren. Verreweg de meeste aandacht op het gebied van voortplantingsrisico's gaat uit naar vrouwen, met name zwangere vrouwen, maar risico's in verband met voortplantingstoxiciteit kunnen de reproductieve gezondheid van zowel vrouwen als mannen treffen, en zelfs toekomstige generaties. De kennis over dit onderwerp is echter beperkt en weinigen zijn zich ervan bewust. Doel van de workshop was om het debat over aan het werk verbonden voortplantingsrisico's te stimuleren en een constructieve dialoog tussen belanghebbenden te ondersteunen, alsook om de eerste resultaten van onderzoek door EU-OSHA te presenteren. 

Event Details

Locatie: 
ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris
Aanvangsdatum: 
15/01/2014 - 13:30
Einddatum: 
16/01/2014 - 14:30
Number of pages 26