You are here

Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener)

De Europese bedrijvenenquête naar nieuwe en opkomende risico’s (Esener) van EU-OSHA is een uitgebreide enquête die onderzoekt hoe risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid op Europese werkplekken worden beheerd.
Vertegenwoordigers van duizenden bedrijven en organisaties uit heel Europa reageren op onze Esener-vragenlijsten, die in het bijzonder gericht zijn op:

Interactief enquêtedashboard

Met het interactieve enquêtedashboard kunt u Esener-gegevens inzien en delen en de antwoorden op een selectie van vragen uit de Esener-enquête in detail bekijken per land, sectortype en organisatiegrootte.

Esener

Esener-2 (2014)

Het veldwerk voor de tweede Esener-enquête is in de zomer en herfst van 2014 uitgevoerd. De enquête laat een waardevolle actuele momentopname zien van de wijze waarop risico's op het werk, en met name nieuwe en opkomende risico's, in Europa worden beheerd.

Dankzij de focus op nieuwe en opkomende risico’s werpen de antwoorden licht op VGW-gebieden die tot nu toe onvoldoende zijn verkend maar steeds belangrijker worden, zoals psychosociale risico’s, die een toenemend aandachtspunt zijn op de Europese werkvloer. 

De enquête uit 2014 is nog gedetailleerder en uitgebreider dan de eerste. De steekproefomvang is de helft groter en in drie landen zijn de nationale steekproeven extra vergroot. Esener-2 heeft voor het eerst betrekking op micro-ondernemingen met vijf tot tien werknemers en landbouwbedrijven. Er zijn vijf nieuwe landen toegevoegd aan de 31 landen die in 2009 zijn meegenomen, te weten Albanië, IJsland, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië.

Enkele onderwerpen die aan bod komen, zijn:

  • aandoeningen aan het bewegingsapparaat
  • de organisatie van VGW-beheer
  • de aanpak van werknemersparticipatie op het gebied van VGW

Esener voorziet beleidsmakers en onderzoekers op nationaal en Europees niveau van gegevens waar veel behoefte aan is. Op EU-niveau zijn er geen andere informatiebronnen over VGW-beheer in het bedrijfsleven. Esener is voor EU-OSHA zeer belangrijk bij de verzameling van transnationaal vergelijkbare informatie die kan bijdragen tot de beleidsvorming op het gebied van VGW. 

Met het interactieve enquêtedashboard kunt u Esener-gegevens inzien en delen.

Reeds beschikbaar:


De gegevensset van Esener 2009 is toegankelijk via het
UK Data Archive (UKDA) van de Universiteit van Essex .

Esener-1 (2009)

De eerste Esener-enquête, die in 2009 werd uitgevoerd, was gebaseerd op bijna 36 000 interviews met leidinggevenden en VGW-vertegenwoordigers. De enquête had betrekking op alle EU-lidstaten plus Turkije, Noorwegen en Zwitserland (31 landen in totaal). De geïnterviewden werkten bij particuliere en publieke organisaties met tien of meer werknemers.

Met het interactieve enquêtedashboard kunt u Esener-gegevens inzien en delen.

Bekijk de belangrijkste bevindingen:

  • Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico's (Esener) – Managing safety and health at work (Beheer van veiligheid en gezondheid op het werk, 2010): overzichtsrapport in het Engels en samenvatting in 24 talen

U kunt ook de resultaten van de secundaire analyse downloaden:

Andere enquêtes en statistieken over VGW:


De gegevensset van Esener 2009 is toegankelijk via het
UK Data Archive (UKDA) van de Universiteit van Essex .