Derde Europese bedrijvenenquête over nieuwe en opkomende risico’s (Esener 3)

Keywords:

In dit verslag wordt de eerste analyse gepresenteerd van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de derde editie van de Esener-enquête van EU-OSHA, die in 2019 is uitgevoerd. Meer dan 45 000 ondernemingen in 33 landen zijn bevraagd over hun huidige beheer van veiligheid en gezondheid op het werk (VGW), met inbegrip van de belangrijkste stimulansen en belemmeringen voor effectief beheer en werknemersparticipatie.

De enquête is met name gericht op het beheer van psychosociale risico’s – zoals werkgerelateerde stress en intimidatie – en bevat ook vragen over digitalisering. Het streven is dat de resultaten van de enquête, waarin de huidige VGW-praktijken in Europa vanuit een holistisch perspectief worden bekeken, zullen helpen om nieuw VGW-beleid te onderbouwen en te zorgen voor een effectiever beheer van de risico’s op Europese werkplekken.

Downloaden in: en