Samenvatting - Mentaal welbevinden op de werkplek na de COVID-pandemie

Keywords:

De COVID-19 pandemie heeft de wereld van het werk sterk beïnvloed. Dit verslag bevat de bevindingen van een analyse van Europese enquêtes over het mentale welbevinden op de werkplek vóór, tijdens en na de pandemie.

Belangrijke conclusies hebben betrekking op de uiteenlopende gevolgen voor bepaalde sectoren, soorten werk, subgroepen van werknemers en gender, digitalisering en het belang van proactieve implementatie van maatregelen voor veiligheid en gezondheid op het werk door organisaties. Het aanpakken van werkgerelateerde psychosociale risico’s moet ook deel uitmaken van de maatregelen om werknemers nu en in de toekomst te beschermen tegen kritieke gebeurtenissen.

Downloaden in: en