Veiliger en gezonder werk op elke leeftijd - Landenprofielen: Nederland

Keywords:

In de landenprofielen worden de beleidslijnen, strategieën en programma's op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk geanalyseerd, die in de lidstaten en de EVA-landen worden doorgevoerd om de uitdagingen van een vergrijzende beroepsbevolking het hoofd te bieden. Ook andere beleidsgebieden die invloed hebben op de veiligheid en gezondheid op het werk worden daarbij geanalyseerd, zoals werkgelegenheid, sociale zaken, volksgezondheid en onderwijs, en beleidslijnen, strategieën en programma's die betrekking hebben op re-integratie/terugkeer naar het werk. In de verslagen worden beleidsdocumenten en initiatieven die in Europa zijn genomen om de demografische veranderingen aan te pakken tegen het licht gehouden.

Downloaden in: en | nl |