Samenvatting: Onderzoeksverslag over revalidatie en terugkeer naar het werk

Keywords:

De Europese beroepsbevolking veroudert. Vooral oudere werknemers lopen het risico op een vervroegde uittreding wegens arbeidsongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim, wat voor aanzienlijke kosten zorgt. De samenvatting is gebaseerd op een verslag dat een actueel overzicht verschaft van kennis over beroepsrevalidatie en terugkeer naar het werk, programma’s en interventies en de verschillende componenten daarvan. Het biedt een analyse van het huidige bewijs voor de effectiviteit van interventies en een verkenning van de onderliggende factoren van succesvolle en duurzame revalidatie en re-integratie.

Downloaden in: en