Psychosocial risks in the health and social care sector

Psychosociale risico’s in de gezondheids- en maatschappelijke zorg

Keywords:

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de gezondheidszorg en de maatschappelijke zorg is de vergrijzing van de Europese bevolking, wat leidt tot een toenemende vraag naar personeel en een verouderende beroepsbevolking. Dit paper bevat een overzicht van psychosociale risicofactoren die van invloed zijn op de gezondheid en het welzijn van de werknemers in de sector.

In het paper wordt aandacht besteed aan risicomanagementstrategieën die door organisaties in de gezondheidszorg en maatschappelijke zorg worden toegepast, en worden succesvolle praktijken belicht, zoals participatieve interventies en initiatieven die zijn gericht op het vergroten van de veerkracht van werknemers. Ook wordt benadrukt hoe belangrijk het is om de organisatorische bronnen van deze risico’s aan te pakken.

Downloaden in: en