Veiligheid en gezondheid op het werk in Europa: stand van zaken en trends 2023

Keywords:

In het verslag wordt de stand van zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in de EU in kaart gebracht en worden actuele trends en ontwikkelingen aan de orde gesteld. Het is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld in het kader van de activiteiten rond het VGW-informatiesysteem van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en omvat zowel kwantitatieve indicatoren als verklarende en analytische beschrijvingen.

In het verslag worden trends voor de afgelopen 10 tot 25 jaar geschetst – afhankelijk van de beschikbaarheid van betrouwbare gegevens en methodologische kwesties. Tevens wordt rekening gehouden met relevante contextuele factoren en VGW-infrastructuren. Het verslag besluit met een overzicht van verbeterpunten, stagnerende en onduidelijke ontwikkelingen en aandachtspunten. 

Downloaden in: en